fbpx

BikeRunner forretningsbetingelser

Ved anvendelse af ydelserne på hjemmesiden under domænet www.BikeRunner.dk accepterer du som bruger følgende forretningsbetingelser.

 • 1 Indledning

1.1 Driften af hjemmesiden varetages af BikeRunner ApS, CVR-nr. 40143688, Ole Klokkers vej 15, 2770 Kastrup (herefter kaldet ”BikeRunner”).

 • 2 Adgang

2.1 Adgangen for de privatpersoner der har punkteret med sin cykel (herefter kaldet ”kunder”) er fri, men for at kunne komme i kontakt med en Runner igennem BikeRunner bliver man nød til at korrekt udfylde bestillingsformularen.

2.2 Den privatperson der udfører service for kunden, kaldes herefter ”Runner”.

2.3 For at kunne blive kunde på BikeRunners platform kræver det:

 1. a) kundens accept af disse forretningsbetingelser for BikeRunner;
 2. b) kundens korrekte indtastning af oplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse) i BikeRunners bestillingsformular. En kunde kan til enhver tid foretage ændringer af eller slette sine oplysninger hos platformen, gennem at kontakte BikeRunner.

2.4 Kunden modtager i forbindelse med bestillingen en bekræftelse, som sendes til kundens oplyste e-mailadresse.

2.5 BikeRunner er berettiget til uden samtykke at afslå eller opsige ethvert kunde eller Runner uden varsel.

2.6 Kunden meldes i forbindelse med tilmeldingen automatisk til BikeRunners nyhedsbrev, som sendes til kundens oplyste e-mailadresse.

 • 3 Ydelser

3.1 BikeRunners brugere erhverver af BikeRunner alene adgang til en formidlingsplatform (database). BikeRunner giver adgang til sådanne faktuelle oplysninger, som gør det muligt for kunden at etablere den fornødne kontakt til Runneren,  med henblik på at få udbedre kundens cykelpunktering.

 • 4 Betaling

4.1 Medmindre andet fremgår, skal brugerne følge de til enhver tid gældende retningslinjer for prisfastsættelse hos BikeRunner. Det er ikke tilladt at aftale andre priser.

4.2 BikeRunner, sender en faktura i MobilePay til kunden, på platformens kommission (15% af salgsprisen) når Runner har oplyst at cyklen er repareret. Samtidigt bliver også kunden ombedt gennem MobilePay at overføre kommissionen der tilhører Runneren der har udført opgaven (85% af priset)

4.3 Hvis service ikke gennemføres grundet Runners forhold, og hvis kunden gør BikeRunner opmærksom herpå mindre end 24 timer efter bestillingstidspunktet, så kan bestillingen annulleres eller BikeRunner kan finde en ny Runner.  Ønsker kunden at annullere bestillingen, har BikeRunner ret til at stadigvæk fakturere kunden BikeRunners kommission, hvis BikeRunner og Runneren ellers levet op til  vilkårene i bestillingen.

4.4 Hvis Runneren tager hen til cyklens oplyste adresse indenfor aftalt tid, men ikke har mulighed for at finde eller reparere cyklen grundet kundens information eller gøremål – så har BikeRunner og Runneren samlet set ret til at opkræve kunden på et samlet servicegebyr på 95kr. Dette kan være f.eks. fordi at Runneren ikke har adgang til cykel (det hjul der skal repareres, er låst, eller havelågen etc.) eller fordi cyklen har flyttet uden at kunden givet besked.

4.5 For at stille formidlingsplatformen til rådighed opkræver BikeRunner et servicegebyr af prisen for den enkelte opgave. Størrelsen af servicegebyret er pt. 15%, men BikeRunner forbeholder sig retten til at justere op eller ned. Servicegebyret til BikeRunner er altid inklusive i de priser der præsenteres på platformen.

 • 5 Markedsføring

5.1 Direkte eller skjult reklame, og enhver anden form for markedsføring på BikeRunners hjemmeside eller andre kanaler fra kunder på egne eller andres vegne, er ikke tilladt.

5.2 Enhver handling i strid med 5.1 anses som en væsentlig misligholdelse af aftalen mellem BikeRunner og brugeren. BikeRunner forbeholder sig ret til at slette indhold på hjemmesiden og til at tage yderligere retsskridt, som BikeRunner anser for nødvendige som følge at overtrædelsen af 5.2.

 • 6 Kundens særlige forpligtelser

6.1 Kunden indestår for, at de af ham eller hende opgivne data er korrekte, og at afgivelsen af data til BikeRunner ikke strider mod den til enhver tid gældende lovgivning eller tredjemandsrettigheder.

6.2 Kunden indestår for, at han eller hun ikke ved benyttelsen af BikeRunners hjemmeside tilfører BikeRunners hjemmeside usædeligt og strafferetsligt indhold samt virus, programmer og software, som kan påføre BikeRunner samt andre brugeres software og hardware skade.

6.3 Kunden indestår for, at han eller hun ikke vil gøre brug af data fra BikeRunner til anden brug end kontakt direkte relateret til BikeRunners formidling af cykellapning, herunder specielt ved at benyttelse e-mail-adresser og telefonnr på Runners, som kunden via BikeRunner måtte komme i besiddelse af.

6.4 Kunden indestår for, at han eller hun vil bruge platformen i overensstemmelse med de i disse forretningsbetingelser beskrevne retningslinjer. BikeRunner forbeholder sig ved mistanke om misbrug retten til at analysere kundens korrespondance med andre kunder eller Runners via platformen samt at forvise denne kunde.

 • 7 Ansvarsfraskrivelse for BikeRunner

7.1 BikeRunner er alene en mellemmand, der udbyder en formidlingsplatform og påtager sig intet ansvar derudover. Brugen af BikeRunners formidling af cykellapning foregår derfor på brugernes eget ansvar. BikeRunner hæfter ikke for eventuelle opståede skader under servicen. Ligeledes hæfter BikeRunner under ingen omstændigheder cykellapning, som ikke er lykkedes helt eller delvist.

7.2 Brugeren er indforstået med og accepterer, at BikeRunner ikke kan drages til ansvar for andres benyttelse eller videregivelse af oplysninger fra BikeRunners hjemmeside. Planlægningen, gennemførelsen af og ansvaret for cykellapningen afhænger alene af Runneren og Kunden og vedrører i intet tilfælde BikeRunner. Dog så vil BikeRunner i alle tilfælde hvis de som part bliver kontaktet af enten kunde eller Runner, prøve at afhjælpe og supportere på alle mulige vis, i de situationer hvor det er muligt.

7.3 BikeRunners ydelse er gennemført, når brugeren har fået adgang til Runners kontaktdetaljer, som brugeren har anmodet om med henblik på at aftale service.

7.4. BikeRunner kan ikke drages til ansvar for ydelsens tilgængelighed, fejl eller ved reducering og/eller udeblivelse af tjenestens funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og udfald.

7.5 BikeRunner kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab og følgeskader, herunder ved manglende indtjening eller tab af data og informationer.

 • 8 Databeskyttelse

8.1 Ved afgivelse af deres oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse er kunden indforstået med og samtykker samtidig til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve BikeRunners forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver, der er godkendt som Runner.

8.2 BikeRunner vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kundens opgivne oplysninger ikke er tilgængelige for Runners i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af BikeRunners forretningskoncept om tilbud om cykellapning. Medlemmet er indforstået med, at oplysninger bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelsesformål.

8.3 En kunde kan til enhver tid foretage ændringer af eller slette sine oplysninger gennem at kontakte BikeRunner.

8.4 Der henvises til BikeRunners generelle privatlivspolitik. Du finder betingelserne her.

 • 9 Ændringer af forretningsbetingelser

9.1 BikeRunner forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser.

9.2 I tilfælde af ændringer af disse forretningsbetingelser vil brugerne blive informeret herom via e-mail. Ændringen vil ligeledes fremgå af BikeRunners hjemmeside.

 • 10 Øvrige bestemmelser

10.1 Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse forretningsbetingelser bliver uvirksomme eller viser sig ugennemførlige, er parterne forpligtet til at træffe lovlige foranstaltninger, som i videst mulig omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

10.2 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser ikke er virksomme eller viser sig ugennemførlige, har ugennemførligheden eller uvirksomheden ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

10.3 Enhver tvist mellem BikeRunner og en bruger afgøres efter dansk ret.

København, januar 2019